Heroku

【Heroku】Heroku ~ 入門編 ~

■ はじめに 無料で、勉強用に Heroku (ヘロク)を使ってみた 【0】動画 Udacity の Freeコースを見つけたのでメモ。 Deploying Applications with Heroku https://www.udacity.com/course/deploying-applications-with-heroku--ud272 【1】Heroku * 米Sal…